Contributie

BC Gemert is geen uitzondering, ook wij vragen contributie waaruit de zaalhuur, trainers etc. betaald worden.

De contributie wordt via automatische incasso per 3 of 12 maanden betaald.
Inschrijfgeld van € 5,- is eenmalig en wordt gelijkertijd geïnd met de 1e contributie betaling.

Onderdeel van inschrijving is het invullen van het inschrijfformulier met uw gegevens alsmede de machtiging.

BetalingstermijnenSeniorlidJuniorlid
3 maanden€40,-€28,-
12 maanden€160,-€112,-

 

 

 


Voor aanmelden, stuur een mail naar het secretariaat en u ontvangt het inschrijfformulier, of download het formulier.

Achtergrond informatie:
Het jeugdlidmaatschap kan ingaan vanaf 6 jaar en gaat vanaf de 18 jaar automatisch over in een seniorlidmaatschap.

Termijnen:
1e Kwartaal: augustus, september, oktober
2e Kwartaal: november, december, januari
3e Kwartaal: februari, maart, april
4e Kwartaal: mei, juni, juli

Indien u gedurende het kwartaal lid wordt, dient u per volle maand 1/3 van het kwartaalbedrag te betalen.

Bij Betaling vermelden:
Uw geboortedatum en zo mogelijk ook de betreffende periode.

Bankrelatie:
RABOBANK te Gemert, Rekeningnummer: NL76 RABO 0148 5198 49 (let op: een O en een nul(0)).

Overige kosten:
Indien u deel gaat nemen aan de competitie via de HBB wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht.