Toss

Voordat met een wedstrijd kan worden begonnen vindt er een loting (toss)plaats.

De toss kan uitgevoerd worden met een shuttle, racket of enig ander voorwerp waarbij maar twee opties mogelijk zijn.
Wie deze toss wint mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

  • eerst serveren of eerst de service ontvangen, of:
  • de wedstrijd beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant van het net.
  • De tegenpartij rest de overgebleven mogelijkheid.

Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint.

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak.
Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak.
Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.